powrót

Regulamin sklepu www.lilulash24.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy http://www.lilulash24.pl prowadzony jest przez Firmę ROMAX Marlena Domagalska z siedzibą w Osielsku, NIP: 554-039-97-29, Regon 008235493.
 • Zawartość sklepu internetowego http://www.lilulash24.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 • Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
 • Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.
 • Wszystkie produkty sprzedawane na sklepie http://www.lilulash24.pl są do użytku profesjonalnego.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 • Sklep internetowy http://www.lilulash24.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
 • Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.
 • Do zakupów w sklepie internetowym http://www.lilulash24.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i pozostałych krajów Unii Europejskiej.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu internetowego http://www.lilulash24.pl Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.
 • Przyjęcie przez sklep internetowy http://www.lilulash24.pl każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Firma Romax Marlena Domagalska nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.
 • Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Firma Romax Marlena Domagalska jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
 • Sklep internetowy http://www.lilulash24.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 • Firma http://www.lilulash24.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.
 • Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 • Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym http://www.lilulash24.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma ROMAX zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach Firma ROMAX zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone Potwierdzeniem realizacji zamówienia.
 • Sklep internetowy http://www.lilulash24.pl wystawia dokument sprzedaży - (rachunek). W przypadku potrzeby wystawienia rachunku na firmę w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia rachunku. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia rachunku jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy ROMAX do wystawienia rachunku na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Sklep internetowy http://www.lilulash24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 • Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.lilulash24.pl.
 • Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Firma ROMAX nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu.
 • Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Sklep internetowy http://www.lilulash24.pl.

DANE OSOBOWE

 • Przy składaniu zamówienia zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub w inny sposób.
 • Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesu zamówienia, obsługi przed i po sprzedażowej. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu zamówienia.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • Zamówienia realizujemy po otrzymaniu płatności lub po wybraniu opcji za pobraniem - płatność przy odbiorze.
 • przyjmujemy również wpłaty dokonane na przelewem bankowy na nasze konto.

Przelew na konto
Nasze dane do płatności:

Nr konta: Romax Marlena Domagalska Alior Bank SA 29 2490 0005 0000 4500 8524 5978

 • Płacąc przelewem na nasze konto obniżasz koszty transakcji i skracasz czas realizacji zamówienia.
 • Koniecznie w tytule płatności wpisz numer zamówienia.
 • Zanim autoryzujesz przelew dokładnie sprawdź numer naszego konta oraz kwotę przelewu.

RABATY
Firma ROMAX zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji systemu rabatowego bez podania przyczyn i odrębnego informowania klientów o wprowadzonych zmianach. Aktualny system rabatowy znajduje się w regulaminie sklepu, w części RABATY.
Jeśli nie zgadzasz się z aktualnym systemem rabatowym, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Sklep internetowy http://www.lilulash24.pl

CENY WYSYŁKI
Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki. Wyjątek stanowią zamówienia spełniające warunki przesyłek gratisowych. Dostawa towaru odbywa się poprzez firmę kurierską DPD. Zamówienia realizujemy na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej. Czas dostawy zależy od rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 • Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie Firmy kurierskiej DPD.
 • W przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem, Firma ROMAX zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia lub odrzucenia.
 • Firma ROMAX zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia na kosmetyki w najkrótszym możliwym terminie od 1 do 7 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia.
 • W momencie odbioru przesyłki, po uiszczeniu opłaty Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.

ORYGINALNOŚĆ PRODUKTÓW

 1. Wszystkie produkty są oryginalne i mają aktualną datę ważności.
 2. Sprzedawane produkty znajdują się w oryginalnych opakowaniach.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
Sklep internetowy http://www.lilulash24.pl prezentuje aktualną i pełną ofertę producentów. Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Dotyczy to przede wszystkim towarów nietypowych lub artykułów właśnie wycofanych z produkcji. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar znajduje się przynajmniej na magazynach producenta lub może zostać specjalnie dla klienta sprowadzony. W innym przypadku Firma ROMAX ma prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku jego zgody, zrealizować zamówienie lub zwrócić wpłatę całej sumy klienta, jeżeli taka była wcześniej dokonana.

REKLAMACJE I GWARANCJE

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika spedytora i potwierdzonego przez niego.
 • Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta lub dystrybutora.
 • Nie przyjmujemy reklamacji wynikających z braku umiejętności użytkowania produktów przeznaczonych do użytku profesjonalnego.

ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

Nie przyjmujemy zwrotów wynikających z braku umiejętności użytkowania produktów przeznaczonych do użytku profesjonalnego.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach http://www.lilulash24.pl chronione są prawami autorskimi.
 2. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Marki Lilulash jest zabronione.
 3. Zdjęcia oferowanych przez nas produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez http://www.lilulash24.pl tylko w celach informacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Firma ROMAX zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
 • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
 • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

Wypełnienie arkusza(y) z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Firmę ROMAX. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Firma ROMAX danych osobowych". W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.