powrót

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest ROMAX Marlena Domagalska z siedzibą w Osielsku, NIP: 554-039-97-29, Regon 008235493,; adres poczty elektronicznej: biuro@lilulash24.pl; numer telefonu kontaktowego: 665 07 80 90 - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

  2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.

  3. Wszelkie określenia występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie lilulash24.pl.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PODSTAWA,CEL, ZAKRES, UDOSTĘPNIANIE

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych (newsletter, informowanie o nowościach, promocjach) podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta.

2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym, tzn. jeżeli Klient wybrał opcję wysyłki zamówienia poprzez Przewoźnika (wybraną firmę kurierską), dane zostaną udostępnione wybranemu Przewoźnikowi (firmie kurierskiej) w celu realizacji zamówienia. Jeżeli natomiast Klient wybrał opcję odbioru osobistego w Sklepie (Punkt Odbioru), jego dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

  • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży i/lub utworzenie konta Klienta w Sklepie Internetowym;
  • działania marketingowe (newsletter, informacje o nowościach, promocjach) produktów oferowanych wyłącznie w Sklepie Internetowym

4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 

  • Przewoźnik – wybrana firma kurierska realizująca przesyłkę na zlecenie Administratora;

5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość); inny adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość);adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. 

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

7. Lilulash24.pl stosuje wymagane przez przepisy prawa polskiego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ROMAX Marlena Domagalska danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację.

8. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

9. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, uzupełniania, modyfikacji lub też żądania ich usunięcia na jego życzenie albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Ponadto każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

W tym celu Klient może skontaktować się z Administratorem Sklepu Internetowego poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@lilulash24.pl bądź listownie na adres: ROMAX Marlena Domagalska,  Osielsko

10.W przypadku udzielenia Administratorowi przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (np. newsletter, informowanie o nowościach, promocjach), zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez Klienta poprzez kliknięcie w link zawarty w newsletterze o rezygnacji z subskrypcji bądź wysłanie drogą mailową na adres: biuro@lilulash24.pl informacji o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (m.in. rezygnacja z newslettera, informowaniu o nowościach, promocjach).

PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

1.Poprzez pliki „cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies” (ciasteczka) mogą być przez nas używane w celu:

- zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji (np. naciśnięcie "ok" spowoduje zapisanie ciasteczka które będzie blokowało ten komunikat),

- identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym,

- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego,

- utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi się logować na każdej podstronie serwisu,

- zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych i dostępnych na nich narzędzi w celu optymalizacji działania Sklepu Internetowego,
- zapamiętywania zawartości danych w formularzach (np. koszyka w sklepie), aby nie było konieczne ich ponowne wypełnianie.

Pliki „cookies” nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

2. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików „cookies”. Każdy Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików „cookies” za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, tzn. może np. ograniczyć częściowo (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików „cookies”. W przypadku całkowitego wyłączenia zapisywania plików „cookies”, zmiana ta może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (np. możliwe jest wystąpienie problemów z poszczególnymi etapami realizacji składania Zamówienia).

3. Korzystając ze strony Sklepu Internetowego wyrażasz zgodę na używanie „cookies”, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików „cookies” są istotne ze względu na korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego. Zgodnie z przepisami zgoda w zakresie używania plików „cookies” może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików „cookies”.

5. Szczegółowe informacje  o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”  dostępne są w dziale pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera Safari).

GOOGLE ANAYTICS
1. Sklep internetowy lilulash24.pl korzysta z mechanizmów analizy usług sieciowych Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc.
https://www.google.com/analytics/. Mechanizmy te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego przez osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator przetwarza również dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tzn. nie mają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

2.Materiały reklamowo -promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu. 

3. Administrator Sklepu Internetowego stosuje środki techniczne i organizacyjne związane z ochroną przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do możliwych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Administrator Sklepu Internetowego odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

- Zabezpieczenie strony Sklepu Internetowego certyfikatem SSL (https://lilulash24.pl),

- Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

- Dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,